Wrześniowe szkolenia i seminaria

wpis w: Szkolenia | 0

23.09.2014 – Pomiary elektryczne 23.09.2014 – Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 24.09.2014 – Prowadzenie książki Obiektu Budowlanego i okresowe przeglądy stanu technicznego 24.09.2014 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020-szansa na dofinansowanie 25.09.2014 – Zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych … Continued