ENERGETYK 2020

wpis w: informacje, Konkursy | 0

10 marca 2020 roku w Zespole Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki
w Olsztynie odbył się V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2020” zorganizowany pod honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Olsztyński w Olsztynie i Rady Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez nauczycieli Zespołu Przedmiotów Elektrycznych: p. Andrzeja Lange, p. Stefana Siudzińskiego, p. Renatę Urbańską -Gizińską.

 
Konkurs miał formę dwuetapowego turnieju drużynowego, uczestniczyli w nim uczniowie reprezentujący następujące szkoły:
– Zespół Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie,
– Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie,
– Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie,
– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku,
– Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie,
– Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży,
– Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce,
– Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie.

Do etapu pisemnego przystąpiło 14 dwuosobowych drużyn. W etapie praktycznym wzięły udział
4 drużyny, które osiągnęły najlepsze wyniki z testu etapu pisemnego.
Komisja Konkursowa w składzie:
– prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki – kierownik Katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki
i Automatyki na Wydziale Technicznych UWM w Olsztynie, członek Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – przewodniczący komisji,
– mgr inż. Jan Chojecki – Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
– inż. Jarosław Kantel – Prezes Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
– dr inż. Andrzej Lange – nauczyciel ZSM-E, adiunkt Katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki
i Automatyki na Wydziale Technicznych UWM w Olsztynie, sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
– mgr Stefan Siudziński – nauczyciel ZSM-E, członek Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

po ocenieniu zadań etapu praktycznego, wyłoniła następujących laureatów konkursu:
I miejsce i Złoty Dyplom uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych
im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie w składzie: Jakub Dudek, Dominik Zając.
Nagrody rzeczowe – cyfrowe mierniki cęgowe EMOS MD-410C, wskaźniki napięcia UNI-T UT12A, termos oraz upominki reklamowe;
II miejsce i Srebrny Dyplom uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży w składzie: Paweł Kryś, Paweł Berliński.
Nagrody rzeczowe – multimetry cyfrowe UNI-T UT50-C, wskaźniki napięcia UNI-T UT12A, termos oraz upominki reklamowe;
III miejsce i Brązowy Dyplom uzyskała drużyna z Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej
w Kętrzynie w składzie: Maciej Dadoś, Tomasz Stelmaszczyk.
Nagrody rzeczowe – multimetry cyfrowe UNI-T UT33A, wskaźniki napięcia UNI-T UT12A, termos oraz upominki reklamowe;
IV miejsce i Dyplom Wyróżnienia uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce
w składzie: Kacper Gieryk, Mateusz Pietras.
Nagrody rzeczowe – zestaw wkrętaków izolacyjnych, wskaźniki napięcia UNI-T UT12A, termos oraz upominki reklamowe.
Nagrody rzeczowe oraz narzędzia i sprzęt pomiarowy do obsługi konkursu ufundowały:
– Oddział Olsztyński Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
– Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie;
– PPUH Elektromet – Iwona i Robert Barma;
– PRONAD sp. z o.o. – Jarosław Kukliński ;
– Eltel Networks Energetyka S.A.;
– „Inst-El” Kompleksowe Roboty Elektryczne Wiesław Brzostek;
– ENERGA – OPERATOR S.A.. Oddział w Olsztynie.
Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy kolejnych sukcesów, a nauczycielom – opiekunom drużyn dziękujemy za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów do konkursowych zmagań.

Organizatorzy V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2020”