KURSY PAŹDZIERNIK 2016

wpis w: Szkolenia | 0

04.10.2016 – BHP;
12.10.2016 – PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA;
12.10.2016 – SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY;
13.10.2016 – BHP- AZBEST;
17.10.2016 – PALACZ KOTŁÓW C.O.;
17.10.2016 – PRACOWNIK SŁUŻBY BHP;
18.10.2016 – PRAWO PRACY;
20.10.2016 – EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV;
20.10.2016 – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH;
21.10.2016 – URZĄDZENIA DOZOROWE (ŻURAWIE, SUWNICE, DŹWIGI);
24.10.2016 – ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I SKŁADNICY AKT.