LISTOPAD 2016

wpis w: Bez kategorii | 0

05.11.2016 – MONTER INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ;
08.11.2016 – BHP;
12.11.2016 – POMIARY ELEKTRYCZNE;
15.11.2016 – MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH;
15.11.2016 – AUTOKLAWY;
15.11.2016 – PRAWO PRACY;
17.11.2016 – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE;
19.11.2016 – OPERATOR PILARKI SPALINOWEJ PILARZ/DRWAL;
19.11.2016 – CERTYFIKATOR ENERGETYCZNY;
19.11.2016 – KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH;
19.11.2016 – SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY;
21.11.2016 – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA;
23.11.2016 – METODY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO;
26.11.2016 – SZKOLENIE ELEKTROENERGETYCZNE W ZAKRESIE DOZORU;
28.11.2016 – PROWADZENIE KANCELARII I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO;
30.11.2016 – CZAS PRACY KIEROWCÓW I USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM;