Seminaria w styczniu 2014

wpis w: Bez kategorii | 0

17.01.2014 – Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
20.01.2014 – Wpływ kompleksowej termomodernizacji obiektu budowlanego na wartość EP i EK w świadectwie charakterystyki energetycznej
21.01.2014 – Podatek od towarów i usług w 2014r.
24.01.2014 – Weryfikacja kosztorysów budowlanych
28.01.2014 – Zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w świetle zmian ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
28.01.2014 – Nowości i proponowane zmiany w programie PŁATNIK
30.01.2014 – Świadectwo charakterystyki energetycznej w świetle projektu nowelizacji
31.01.2014 – Organizacja pracy kancelaryjnej