SIERPIEŃ 2018

wpis w: Bez kategorii | 0

07.08.2018 – BHP
20.08.2018 – Pomiary elektryczne
20.08.2018 – Ochrona przeciwpożarowa
22.08.2018 – BHP przy pracach z azbestem
24.08.2018 – Palacz kotłów CO
25.08.2018 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
25.08.2018 – Społeczny Inspektor Pracy
25.08.2018 – Kierowca wózków jezdniowych
27.08.2018 – Pracownik służby BHP
27.08.2018 – Pilarz-drwal
28.08.2018 – Monter instalacji gazowych
28.08.2018 – Prawo pracy
29.08.2018 – Obsługa żurawi, podestów, suwnic
29.08.2018 – Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego
30.08.2018 – Zamówienia publiczne dla początkujących