Szkolenia NOT marzec.

wpis w: Szkolenia | 0

01.03.2016 – Pomiary elektryczne
01.03.2016 – BHP
02.03.2016 – Pilarz-drwal
08.03.2016 – Prawo pracy
08.03.2016 – Monter instalacji gazowych
11.03.2016 – Obsługa podestów żurawi, suwnic, dźwigów
12.03.2016 – Szkolenie elektroenergetyczne w Gr 1 w zakresie dozoru
12.03.2016 – Kierowca wózków jezdniowych
19.03.2016 – Pierwsza pomoc przedlekarska
22.03.2016 – Autoklawy
31.03.2016 – Zamówienia publiczne dla początkujących