Szkolenia styczeń 2017

wpis w: Szkolenia | 0

10.01- BHP
14.01- Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
16.01- Palacz kotłów CO
23.01- Pracownik służby BHP
24.01- Autoklawy -eksploatacja i dozór
24.01- Monter instalacji i urządzeń gazowych
24.01- Prawo pracy
25.01- Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego
25.01- Pierwsza pomoc przedlekarska
26.01- BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających azbest
26.01- Zamówienia publiczne dla początkujących
28.01- Kierowca wózków jezdniowych
28.01- Pilarz-drwal