SZKOLENIA WRZESIEŃ 2016

wpis w: Szkolenia | 0

05.09.2016 – PALACZ KOTŁÓW C.O.,
06.09.2016 – MONTER INSTALACJI/URZĄDZEŃ GAZOWYCH,
06.09.2016 – BHP,
10.09.2016 – SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY,
10.09.2016 – OPERATOR PILARKI-PILARZ/DRWAL
12.09.2016 – PRACOWNIK SŁUŻBY BHP,
14.09.2016 – PIECE PIEKARNICZE I CUKIERNICZE,
14.09.2016 – PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA,
15.09.2016 – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-DLA POCZĄTKUJĄCYCH,
15.09.2016 – BHP PRZY PRACY Z AZBESTEM,
16.09.2016 – URZĄDZENIA DOZOROWE( PODESTY, SUWNICE, ŻURAWIE),
17.09.2016 – EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH,
19.09.2016 – PROWADZENIE KANCELARII I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO,
19.09.2016 – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,
29.09.2016 – AUTOKLAWY,
21.09.2016 – METODY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO,
21.09.2016 – AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE,
22.09-26.09.2016 -MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH
27.09.2016 – POMIARY ELEKTRYCZNE,
28.09.2016 – SPRĘŻARKI I SIECI SPRĘŻONEGO POWIETRZA,