Dom Technika
10-532 Olsztyn
pl.Konsulatu Polskiego 1
tel./fax (0-89) 523 66 39

 

Olsztyński Dom Technika zlokalizowany jest w centrum administracyjno-bankowym miasta Olsztyna, przy Placu Konsulatu Polskiego 1.
Znajduje się w nim siedziba Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Dom Technika dysponuje sześcioma salami szkoleniowo-konferencyjnymi odpowiednimi do organizacji różnego rodzaju spotkań, szkoleń i konferencji.
Sale te wyposażone są w podstawowy sprzęt biurowy i multimedialny niezbędny do ich organizacji.

W budynku Domu Technika znajduje się bufet w którym można zjeść ciepły posiłek.
Świadczy on również obsługę cateringową realizowanych spotkań.