– SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH – NA PODSTAWIE OST
– ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 R.
– PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO I OKRESOWE PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO
– ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I SKŁADNICY AKT
– CZAS PRACY KIEROWCÓW ORAZ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE CZAS PRACY
– ORGANIZACJA PRACY KANCELARYJNEJ
– WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW BUDOWLANYCH
– AKTUALNY STAN USTAWY „PRAWO BUDOWLANE”
– ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2017R.