Uwaga:
prowadzimy szkolenia okresowe bhp w systemie samokształcenia kierowanego dla:
– pracowników służby bhp
– pracodawców
– osób kierujących pracownikami
– pracowników inżynieryjno-technicznych
– pracowników administracyjno-biurowych
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i samodzielnie przygotowują się do egzaminu.
Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy
w grupie i mogą być negocjowane.