↑ Powrót do Szkolenia

Szkolenia BHP Olsztyn

Uwaga:
prowadzimy szkolenia okresowe bhp w systemie samokształcenia kierowanego dla:
– pracowników służby bhp
– pracodawców
– osób kierujących pracownikami
– pracowników inżynieryjno-technicznych
– pracowników administracyjno-biurowych
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i samodzielnie przygotowują się do egzaminu.
Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy
w grupie i mogą być negocjowane.

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

Dni zajęć

Pracownik Służby BHP
(dla osób prowadzących sprawy BHP w zakładach pracy) – okresowe
32 21.10–30.10
09.12–18.12
4

poniedziałki

środy

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm)
64 18.11–11.12 8

poniedziałki

środy

BHP dla pracodawców
(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm) – okresowe
16 05.11–07.11
03.12–05.12
2

wtorek

czwartek

BHP dla osób kierujących pracownikami
(kierownicy; brygadziści; mistrzowie) – okresowe
16 05.11–07.11
03.12–05.12
2

wtorek

czwartek

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
– okresowe

16 05.11–07.11
03.12–05.12
2

wtorek

czwartek

Bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
– okresowe
8 05.11
03.12
1 wtorek
BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
– okresowe
8

05.11
03.12

1 wtorek
BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających azbest 8 25.10
22.11
13.12
1 piątek
Pierwsza pomoc przedlekarska
(Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. nr 129, poz. 844 § 44)
8 17.10
14.11
12.12
1 środa
Ochrona przeciwpożarowa 5 21.10
18.11
16.12
1 poniedziałek
Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego 8 23.10
11.12
1 środa
Metody badania wypadków przy pracy 5 24.10
12.12
1 czwartek
Instruktaż ogólny dla pracowników przyjętych do pracy
(szkolenie wstępne)
4 do uzgodnienia 1 czwartek
BHP przy eksploatacji butli i prostych zbiorników ciśnieniowych z gazami rozpuszczonymi i skroplonymi pod ciśnieniem 8 25.10
29.11
1 piątek