↑ Powrót do Szkolenia

Szkolenia BHP Olsztyn

Uwaga:
prowadzimy szkolenia okresowe bhp w systemie samokształcenia kierowanego dla:
– pracowników służby bhp
– pracodawców
– osób kierujących pracownikami
– pracowników inżynieryjno-technicznych
– pracowników administracyjno-biurowych
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i samodzielnie przygotowują się do egzaminu.
Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy
w grupie i mogą być negocjowane.

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

Dni zajęć

Pracownik Służby BHP
(dla osób prowadzących sprawy BHP w zakładach pracy) – okresowe
32 26.01–04.02
23.03–01.04
18.05–27.05
22.06–01.07
4  poniedziałki
i środy
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm)
64 02.02–25.02
13.04–06.05
15.06–08.07
8  poniedziałki
i środy
BHP dla pracodawców
(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm) – okresowe
16 13.01–15.01
03.02–05.02
03.03–05.03
07.04–09.04
05.05–07.05
09.06–11.06
07.07–09.07
04.08–06.08
2  wtorek
i czwartek
BHP dla osób kierujących pracownikami
(kierownicy; brygadziści; mistrzowie) – okresowe
16 13.01–15.01
03.02–05.02
03.03–05.03
07.04–09.04
05.05–07.05
09.06–11.06
07.07–09.07
04.08–06.08
2  wtorek
i czwartek

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
– okresowe

16 13.01–15.01
03.02–05.02
03.03–05.03
07.04–09.04
05.05–07.05
09.06–11.06
07.07–09.07
04.08–06.08
2  wtorek
i czwartek
Bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
– okresowe
8 13.01
03.02
03.03
07.04
1 wtorek
BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
– okresowe
8 13.01
03.02
03.03
07.04
1 wtorek
BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających azbest 8 30.01
27.02
27.03
24.04
1  piątek
Pierwsza pomoc przedlekarska
(Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. nr 129, poz. 844 § 44)
8  04.02
11.03
15.04
1  środa
Ochrona przeciwpożarowa 5  26.01
23.02
30.03
27.04
1  poniedziałek
Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego 8  28.01
04.03
15.04
1 środa
Metody badania wypadków przy pracy 5  22.01
19.02
26.03
1  czwartek
Instruktaż ogólny dla pracowników przyjętych do pracy
(szkolenie wstępne)
4  do uzgodnienia 1  do uzgodnienia
BHP przy eksploatacji butli i prostych zbiorników ciśnieniowych z gazami rozpuszczonymi i skroplonymi pod ciśnieniem 8 30.01
27.02
03.04
1 piątek