Uwaga:
prowadzimy szkolenia okresowe bhp w systemie samokształcenia kierowanego dla:
– pracowników służby bhp
– pracodawców
– osób kierujących pracownikami
– pracowników inżynieryjno-technicznych
– pracowników administracyjno-biurowych
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i samodzielnie przygotowują się do egzaminu.
Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy
w grupie i mogą być negocjowane.

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

Dni zajęć

Pracownik Służby BHP
(dla osób prowadzących sprawy BHP w zakładach pracy) – okresowe
32 25.01–03.02
29.02–09.03
11.04–20.04
06.06–15.06
22.08–31.08
4  poniedziałki
i środy
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm)
64 25.01–17.02
11.04–04.05
06.06–29.06
8  poniedziałki
i środy
BHP dla pracodawców
(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm) – okresowe
16 12.01–14.01
02.02–04.02
01.03–03.03
05.04–07.04
10.05–12.05
07.06–09.06
05.07–07.07
02.08–04.08
2  wtorek
i czwartek
BHP dla osób kierujących pracownikami
(kierownicy; brygadziści; mistrzowie) – okresowe
16 12.01–14.01
02.02–04.02
01.03–03.03
05.04–07.04
10.05–12.05
07.06–09.06
05.07–07.07
02.08–04.08
2  wtorek
i czwartek

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
– okresowe

16 12.01–14.01
02.02–04.02
01.03–03.03
05.04–07.04
10.05–12.05
07.06–09.06
05.07–07.07
02.08–04.08
2  wtorek
i czwartek
Bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
– okresowe
8 12.01
02.02
01.03
05.04
10.05
07.06
05.07
02.08
1 wtorek
BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
– okresowe
8 12.01
02.02
01.03
05.04
10.05
07.06
05.07
02.08
1 wtorek
BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających azbest 8 21.01
18.02
17.03
21.04
19.05
23.06
25.08
1  piątek
Pierwsza pomoc przedlekarska
(Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. nr 129, poz. 844 § 44)
8  27.01
24.02
23.03
20.04
18.05
22.06
20.07
24.08
1  środa
Ochrona przeciwpożarowa 5 08.02
21.03
25.04
30.05
27.06
25.07
29.08
1  poniedziałek
Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego 8  27.01
24.02
23.03
20.04
18.05
22.06
20.07
24.08
1 środa
Metody badania wypadków przy pracy 5 11.02
14.04
16.06
18.08
1  czwartek
Instruktaż ogólny dla pracowników przyjętych do pracy
(szkolenie wstępne)
4  do uzgodnienia 1  do uzgodnienia
BHP przy eksploatacji butli i prostych zbiorników ciśnieniowych z gazami rozpuszczonymi i skroplonymi pod ciśnieniem 8 29.01
26.02
01.04
13.05
24.06
05.08
1 piątek