Szkolenia

NOT Olsztyn – kursy, szkolenia, konferencje

Pobierz: Informator NOT 2015 Olsztyn szkolenia kursy

I. SZKOLENIA OTWARTE DLA FIRM

II. KURSY BHP

– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Prowadzimy również szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego dla:

  • pracowników służby BHP
  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • pracowników administracyjno-biurowych

Uczestnicy szkolenia samodzielnie przygotowują się do egzaminu na podstawie uzyskanych materiałów i konsultacji z wykładowcami.

Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy
w grupie i mogą być negocjowane.

III. KURSY DOSKONALĄCE

IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU

V. KURSY KWALIFIKACYJNE
Przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z poźn. zm.)

VI. KURSY NA URZĄDZENIA TECHNICZNE
Podlegające dozorowi technicznemu
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. nr 79 poz. 849 z późn. zm.)
UWAGA:
Szkolenie obejmuje tylko zajęcia teoretyczne. Słuchacz musi posiadać praktykę na danym urządzeniu zdobytą we własnym zakresie.

Formularz zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenia BHP Olsztyn

Uwaga: prowadzimy szkolenia okresowe bhp w systemie samokształcenia kierowanego dla: – pracowników służby bhp – pracodawców – osób kierujących pracownikami – pracowników inżynieryjno-technicznych – pracowników administracyjno-biurowych Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i samodzielnie przygotowują się do egzaminu. Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy w grupie i mogą być negocjowane. …

Pokaż strony »

Szkolenia doskonalące

Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć Prowadzenie kancelarii i archiwum zakładowego 24 26.01–30.01 23.03–27.03 18.05–22.05 29.06–03.07 3 poniedziałek środa piątek Indywidualne szkolenia dla kierowników kancelarii tajnych 12  do uzgodnienia 2 do uzgodnienia Ochrona danych osobowych– opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa 16  do uzgodnienia 2  do uzgodnienia Zamówienia publiczne dla początkujących 30  31.01–28.02 …

Pokaż strony »

Szkolenia kwalifikacyjne

Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć Palacz kotłów c.o. 40 19.01–26.01 23.02–02.03 23.03–30.03 18.05–25.05 5  poniedziałki środy soboty Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 52  07.02–21.02 11.04–25.04 13.06–27.06 22.08–05.09 7  soboty wtorki czwartki Eksploatacja agregatów prądotwórczych 8 04.02 11.03 22.04 1  środa Pomiary elektryczne– prace kontrolno-pomiarowe 56 17.01–05.02 07.03–26.03 09.05–28.05 8  soboty …

Pokaż strony »

Szkolenia na urządzenia techniczne

Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dźwigi towarowo-osobowe, budowlane 24 23.01–30.01 13.03–20.03 08.05–15.05 26.06–03.07 3 piątki i soboty Cięgniki (wciągniki, wciągarki) 32 23.01–31.01 13.03–21.03 08.05–16.05 26.06–04.07 4 piątki i soboty Podesty ruchome, podnośniki hydrauliczne 32 23.01–31.01 13.03–21.03 08.05–16.05 26.06–04.07 4 piątki i soboty Suwnice sterowane: 23.01–31.01 13.03–21.03 08.05–16.05 26.06–04.07 a) z kabiny 32 4 …

Pokaż strony »

Szkolenia otwarte dla firm

LP. Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć 1 Profesjonalna obsługa klienta 16 do uzgodnienia 2 do uzgodnienia 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi – przygotowanie kadry kierowniczej do współpracy z przełożonymi 16 do uzgodnienia 2 do uzgodnienia 3 Komunikacja interpersonalna 8 do uzgodnienia 1 do uzgodnienia 4 Integracja i budowanie zespołów pracowniczych 8 do …

Pokaż strony »

Szkolenia przygotowujące do zawodu

Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć Certyfikator energetyczny– dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej 50  24.01–14.02 07.03–28.03 09.05–30.05 13.06–04.07 7  soboty i niedziele Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym certyfikat nr 152/138 52 + 15 g. jazdy wózkami  17.01–07.02 07.03–28.03 11.04–09.05 20.06–11.07 22.08–12.09 7  soboty i niedziele …

Pokaż strony »