NOT Olsztyn – kursy, szkolenia, konferencje

Pobierz: Informator NOT 2019 Olsztyn szkolenia kursy

I. SZKOLENIA OTWARTE DLA FIRM

II. KURSY BHP

– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Prowadzimy również szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego dla:

  • pracowników służby BHP
  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • pracowników administracyjno-biurowych

Uczestnicy szkolenia samodzielnie przygotowują się do egzaminu na podstawie uzyskanych materiałów i konsultacji z wykładowcami.

Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy
w grupie i mogą być negocjowane.

III. KURSY DOSKONALĄCE

IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU

V. KURSY KWALIFIKACYJNE
Przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z poźn. zm.)

VI. KURSY NA URZĄDZENIA TECHNICZNE
Podlegające dozorowi technicznemu
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. nr 79 poz. 849 z późn. zm.)
UWAGA:
Szkolenie obejmuje tylko zajęcia teoretyczne. Słuchacz musi posiadać praktykę na danym urządzeniu zdobytą we własnym zakresie.

Formularz zgłoszenia na szkolenie.