Szkolenia

NOT Olsztyn – kursy, szkolenia, konferencje

Pobierz: Informator NOT Olsztyn szkolenia kursy

I. SZKOLENIA OTWARTE DLA FIRM

II. KURSY BHP

– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Prowadzimy również szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego dla:

  • pracowników służby BHP
  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • pracowników administracyjno-biurowych

Uczestnicy szkolenia samodzielnie przygotowują się do egzaminu na podstawie uzyskanych materiałów i konsultacji z wykładowcami.

Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy
w grupie i mogą być negocjowane.

III. KURSY DOSKONALĄCE

IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU

V. KURSY KWALIFIKACYJNE
Przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z poźn. zm.)

VI. KURSY NA URZĄDZENIA TECHNICZNE
Podlegające dozorowi technicznemu
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. nr 79 poz. 849 z późn. zm.)
UWAGA:
Szkolenie obejmuje tylko zajęcia teoretyczne. Słuchacz musi posiadać praktykę na danym urządzeniu zdobytą we własnym zakresie.

Formularz zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenia BHP Olsztyn

Uwaga: prowadzimy szkolenia okresowe bhp w systemie samokształcenia kierowanego dla: – pracowników służby bhp – pracodawców – osób kierujących pracownikami – pracowników inżynieryjno-technicznych – pracowników administracyjno-biurowych Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i samodzielnie przygotowują się do egzaminu. Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy w grupie i mogą być negocjowane. …

Pokaż strony »

Szkolenia doskonalące

Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć Prowadzenie kancelarii i archiwum zakładowego 24 21.10–25.10 02.12–06.12 3 poniedziałek środa piątek Indywidualne szkolenia dla kierowników kancelarii tajnych 12 do uzgodnienia 2 do uzgodnienia Ochrona danych osobowych- opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa 16 do uzgodnienia 2 do uzgodnienia Zamówienia publiczne dla początkujących 30 16.11–14.12 5 soboty …

Pokaż strony »

Szkolenia kwalifikacyjne

Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć Palacz kotłów c.o. 40 21.10–28.10 25.11–02.12 5 poniedziałki środy soboty Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 52 12.10–26.10 16.11–30.11 7 soboty wtorki czwartki Eksploatacja agregatów prądotwórczych 8 16.10 27.11 1 sobota Pomiary elektryczne– prace kontrolno-pomiarowe 56 10.10-29.10 8 soboty wtorki czwartki Szkolenie elektroenergetyczne w gr 1 …

Pokaż strony »

Szkolenia na urządzenia techniczne

Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć Dźwigi towarowo-osobowe, budowlane 30 19.11–28.11 4 wtorki czwartki Cięgniki (wciągniki, wciągarki) 40 19.11–03.12 5 wtorki czwartki Podesty ruchome, podnośniki hydrauliczne 40 19.11–03.12 5 wtorki czwartki Suwnice sterowane: 19.11–05.12 a) z kabiny 48 6 wtorki czwartki b) z poziomu roboczego 40 19.11–05.12 5 wtorki czwartki Żurawie 48 …

Pokaż strony »

Szkolenia otwarte dla firm

LP. Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć 1 Profesjonalna obsługa klienta 16 do uzgodnienia 2 do uzgodnienia 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi – przygotowanie kadry kierowniczej do współpracy z przełożonymi 16 do uzgodnienia 2 do uzgodnienia 3 Komunikacja interpersonalna 8 do uzgodnienia 1 do uzgodnienia 4 Integracja i budowanie zespołów pracowniczych 8 do …

Pokaż strony »

Szkolenia przygotowujące do zawodu

Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni Dni zajęć Certyfikator energetyczny– dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej 50 16.11–07.12 7 soboty niedziele Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym certyfikat nr 152/138 52 + 15 g. jazdy wózkami 19.10–16.11 23.11–14.12 7 soboty niedziele Kierowca wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym 13 …

Pokaż strony »