Warmińsko-Mazurska
Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych NOT w Olsztynie

NIP 739-020-72-43

10-532 Olsztyn
pl.Konsulatu Polskiego 1
tel. 89 523 66 39
not@not.olsztyn.pl

Dział szkoleń
tel. 89 523 66 39 (w 121, 131)
tel. 516195431
szkolenia@not.olsztyn.pl

ZUT
tel. 89 523 66 39
zut@not.olsztyn.pl