Szkolenia NOT sierpień 2015

04.08.2015 – BHP
11.08.2015 – Prawo Pracy (dla osób prowadzących sprawy kadrowe w zakładzie pracy)
12.08.2015 – Pierwsza Pomoc Przedlekarska
14.08.2015 – Metody Prowadzenia Instruktażu Stanowiskowego
14.08.2015 – Społeczny Inspektor Pracy
20.08.2015 – BHP przy eksploatacji butli i prostych zbiorników ciśnieniowych z gazami rozpuszczonymi i skroplonymi pod ciśnieniem
22.08.2015 – Kierowca Wózków Jezdniowych z napędem silnikowym
22.08.2015 – Eksploatacja urządzeń Elektroenergetycznych do 1 kV
24.08.2015 – Ochrona Przeciwpożarowa
26.08.2015 – Tachografy Cyfrowe
28.08.2015 – BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających AZBEST
28.08.2015 – Operator Ciężkich Maszyn Budowlanych i Drogowych

Szkolenia lipiec 2015 NOT

02.07.2015 – Zakładanie Spółdzielni Socjalnej
07.07.2015 – BHP
07.07.2015 – Gazy medyczne oraz instalacje gazów medycznych
15.07.2015 – BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających AZBEST
16.07.2015 – Żurawie, Suwnice
16.07.2015 – Prace na wysokości
25.07.2015 – Eksploatacja urządzeń Elektroenergetycznych do 1 kV
28.07.2015 – Ochrona danych osobowych

Szkolenia czerwiec

23.06.2015 – Prawo pracy
23.06.2015 – Monter instalacji i urządzeń gazowych
25.06.2015 – BHP
26.06.2015 – BHP przy zabezpieczeniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających azbest
27.06.2015 – Szkolenie energetyczne w gr 1 w zakresie dozoru
27.06.2015 – Czas pracy kierowców oraz urządzenia rejestrujące czas pracy
24.06.2015 – Pierwsza pomoc przedlekarska
30.06.2015 – Autoklawy
30.06.2015 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Szkolenia maj NOT Olsztyn

12.05.5015 r. – Urządzenia dozorowe
16.05.2015 r. – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kV
18.05.2015 r. – Pracownik służby BHP
18.05.2015 r. – Operator pilarki spalinowej Pilarz-drwal

W lutym zapraszamy na szkolenia

03.02.2015 – BHP
03.02.2015 – Konserwator wózków jezdniowych
05.02.2015 – Pierwsza pomoc przedlekarska
07.02.2015 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
18.02.2015 r. – Obsługa kotłów C.O
18.02.2015 r. – Obsługa pieców piekarniczych
26.02.2015 – Prawo zamówień publicznych dla początkujących

Informator I półrocze 2015

Życząc pomyślności w nowym – 2015 roku, zapraszamy do zapoznania się z informatorem szkoleń na I półrocze.
Pobierz: Informator NOT 2015 Olsztyn szkolenia kursy

Szkolenia w grudniu.

03.12.2014 r .- Żurawie, suwnice
06.12.2014 r .- Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
09.12.2014 r. – Szkolenie BHP – okresowe
11.12.2014 r. – Palacz kotłów

Szkolenia w listopadzie.

14.11.2014 – Operator pilarki spalinowej pilarz-drwal
21.11.2014 – Konserwator wózków jezdniowych
21.11.2014 – Maszyny budowlane- operator koparko-ładowarki, koparki, ładowarki itp.
24.11.2014 – Pracownik służby BHP – okresowy

Październik w NOT Olsztyn

01.10.2014 – Kierowca wózków jezdniowych
01.10.2014 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- szansa na dofinansowanie
06.10.2014 – Operator pilarki spalinowej pilarz-drwal
07.10.2014 – Monter instalacji urządzeń gazowych
09.10.2014 – Aktualny stan ustawy „PRAWO BUDOWLANE”
11.10.2014 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
30.10.2014 – Palacz kotłów c.o.
30.10.2014 – Sprężarki

Wrześniowe szkolenia i seminaria

23.09.2014 – Pomiary elektryczne
23.09.2014 – Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
24.09.2014 – Prowadzenie książki Obiektu Budowlanego i okresowe przeglądy stanu technicznego
24.09.2014 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020-szansa na dofinansowanie
25.09.2014 – Zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
26.09.2014 – Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
26.09.2014 – Operator ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
(koparko-ładowarki; ładowarki ;koparki; równiarki;spycharki; kruszarki;walce; węzły betoniarskie; pompy do mieszanek betonowych; zagęszczarki; przecinarki; narzędzia udarowe ręczne; rusztowania)
27.09.2014 – Czas pracy kierowców oraz urządzenia rejestrujące czas pracy (tachografy analogowe i cyfrowe)
29.09.2014 – Organizacja pracy kancelaryjnej
30.09.2014 – Aktualny stan ustawy Prawo Budowlane

Starsze posty «