Grudzień w NOT Olsztyn

01.12.2015 – BHP
03.12.2015 – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-dla początkujących
05.12.2015 – EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
07.12.2015 – PRACOWNIK SŁUŻBY BHP
08.12.2015 – PRAWO PRACY
09.12.2015 – AUTOKLAWY- eksploatacja, dozór
09.12.2015 – PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
10.12.2015 – URZĄDZENIA DOZOROWE- żurawie, suwnice, podesty
12.12.2015 – KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
14.12.2015 – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
16.12.2015 – PIECE PIEKARNICZE I CUKIERNICZE

Szkolenia NOT Listopad 2015

03.11.2015r – BHP
07.11.2015r – KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
14.11.2015r – POMIARY ELEKTRYCZNE
14.11.2015r – EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV
17.11.2015r – MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH-eksploatacja i dozór
17.11.2015r – PALACZ KOTŁÓW C.O.
18.11.2015r – PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
19.11.2015r – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE- dla początkujących
24.11.2015r – AUTOKLAWY
24.11.2015r – KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
25.11.2015r – PIECE PIEKARNICZE i CUKIERNICZE
27.11.2015r – OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH, PODNOŚNIKÓW HYDRAULICZNYCH , SUWNIC, ŻURAWI
28.11.2015r – SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
28.11.2015r – SZKOLENIE ELEKTROENERGETYCZNE W GR 1 W ZAKRESIE DOZORU

Po obchodach 65 lecia NOT w Olsztynie

Informacje w mediach o obchodach 65 lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Olsztynie

Opinie TVP Olsztyn 18.09.2015
http://olsztyn.tvp.pl/21684475/18915

Link do informacji o 65-leciu NOT Olsztyn z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6338:65-lecie-naczelnej-organizacji-technicznej-w-olsztynie&catid=193&Itemid=314&lang=pl

Informacje na stronie Radia Olsztyn
http://ro.com.pl/naczelna-organizacja-techniczna-w-olsztynie-obchodzi-65-lecie/01233062

Wzmianka pojawiła się również na stronie Szkoły Podstawowej w Pasymiu
http://www.sppasym.pl/sppasym/rok2015_2016/not.html

Szkolenia NOT październik 2015

03.10.2015- Pomiary elektryczne
06.10.2015- BHP
10.10.2015- Operator pilarki spalinowej Pilarz/Drwal
12.10.2015- Palacz kotłów CO
14.10.2015- Pierwsza pomoc przedlekarska
14.10.2015- Monter instalacji i urządzeń gazowych-eksploatacja i dozór
17.10.2015- Szkolenie elektroenergetyczne w GR 1 w zakresie DOZORU
19.10.2015- Pracownik Służby BHP
20.10.2015- Prawo Pracy
22.10.2015- Zamówienia publiczne -dla początkujących
24.10.2015- Eksploatacja
24.10.2015- Kierowca wózków jezdniowych

65 lat Naczelnej Organizacji Technicznej w Olsztynie

not 65 lt

Uroczystości obchodów jubileuszu 65-lecia istnienia Naczelnej Organizacji Technicznej w Olsztynie odbędzie się 18 września 2015r. w sali konferencyjnej Domu Technika Plac Konsulatu Polskiego 1 o godzinie 12:00

Szkolenia NOT wrzesień 2015

11.09 – Operator ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
12.09 – Pilarz-Drwal
12.09 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
16.09 – Pierwsza Pomoc przedlekarska
17.09 – BHP przy pracach z azbestem
17.09 – Zamówienia Publiczne dla początkujących
18.09 – Dzwigi, Podesty, Suwnice, Żurawie
19.09 – Kierowca wózków jezdniowych
21.09 – Pracownik Służby BHP
21.09 – Prowadzenie Kancelarii i Archiwum zakładowego
22.09 – Autoklawy
25.09 – Obsługa dźwigów, żurawi, suwnic, podestów
30.09 – Palacz kotłów CO

Aktualne seminaria:
http://not.olsztyn.pl/seminaria/

Szkolenia NOT sierpień 2015

04.08.2015 – BHP
11.08.2015 – Prawo Pracy (dla osób prowadzących sprawy kadrowe w zakładzie pracy)
12.08.2015 – Pierwsza Pomoc Przedlekarska
14.08.2015 – Metody Prowadzenia Instruktażu Stanowiskowego
14.08.2015 – Społeczny Inspektor Pracy
20.08.2015 – BHP przy eksploatacji butli i prostych zbiorników ciśnieniowych z gazami rozpuszczonymi i skroplonymi pod ciśnieniem
22.08.2015 – Kierowca Wózków Jezdniowych z napędem silnikowym
22.08.2015 – Eksploatacja urządzeń Elektroenergetycznych do 1 kV
24.08.2015 – Ochrona Przeciwpożarowa
26.08.2015 – Tachografy Cyfrowe
28.08.2015 – BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających AZBEST
28.08.2015 – Operator Ciężkich Maszyn Budowlanych i Drogowych

Szkolenia lipiec 2015 NOT

02.07.2015 – Zakładanie Spółdzielni Socjalnej
07.07.2015 – BHP
07.07.2015 – Gazy medyczne oraz instalacje gazów medycznych
15.07.2015 – BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających AZBEST
16.07.2015 – Żurawie, Suwnice
16.07.2015 – Prace na wysokości
25.07.2015 – Eksploatacja urządzeń Elektroenergetycznych do 1 kV
28.07.2015 – Ochrona danych osobowych

Szkolenia czerwiec

23.06.2015 – Prawo pracy
23.06.2015 – Monter instalacji i urządzeń gazowych
25.06.2015 – BHP
26.06.2015 – BHP przy zabezpieczeniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających azbest
27.06.2015 – Szkolenie energetyczne w gr 1 w zakresie dozoru
27.06.2015 – Czas pracy kierowców oraz urządzenia rejestrujące czas pracy
24.06.2015 – Pierwsza pomoc przedlekarska
30.06.2015 – Autoklawy
30.06.2015 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Szkolenia maj NOT Olsztyn

12.05.5015 r. – Urządzenia dozorowe
16.05.2015 r. – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kV
18.05.2015 r. – Pracownik służby BHP
18.05.2015 r. – Operator pilarki spalinowej Pilarz-drwal

Starsze posty «