Październik w NOT Olsztyn

01.10.2014 – Kierowca wózków jezdniowych
01.10.2014 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- szansa na dofinansowanie
06.10.2014 – Operator pilarki spalinowej pilarz-drwal
07.10.2014 – Monter instalacji urządzeń gazowych
09.10.2014 – Aktualny stan ustawy „PRAWO BUDOWLANE”
11.10.2014 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
30.10.2014 – Palacz kotłów c.o.
30.10.2014 – Sprężarki

Wrześniowe szkolenia i seminaria

23.09.2014 – Pomiary elektryczne
23.09.2014 – Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
24.09.2014 – Prowadzenie książki Obiektu Budowlanego i okresowe przeglądy stanu technicznego
24.09.2014 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020-szansa na dofinansowanie
25.09.2014 – Zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
26.09.2014 – Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
26.09.2014 – Operator ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
(koparko-ładowarki; ładowarki ;koparki; równiarki;spycharki; kruszarki;walce; węzły betoniarskie; pompy do mieszanek betonowych; zagęszczarki; przecinarki; narzędzia udarowe ręczne; rusztowania)
27.09.2014 – Czas pracy kierowców oraz urządzenia rejestrujące czas pracy (tachografy analogowe i cyfrowe)
29.09.2014 – Organizacja pracy kancelaryjnej
30.09.2014 – Aktualny stan ustawy Prawo Budowlane

Nowy informator

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem szkoleń na II półrocze 2014.
Pobierz: Informator NOT Olsztyn szkolenia kursy

Sierpień

04.08.2014 – Kierowca wózków jezdniowych
30.08.2014 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych

Szkolimy w lipcu

08.07.2014 r. – BHP

W czerwcu zapraszamy na

02.06.2014 r. – Pracownik służby BHP -okresowy
03.06.2014 r. – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kV
03.06.2014 r. – BHP
07.06.2014 r. – Społeczny Inspektor Pracy
07.06.2014 – Operator pilarki spalinowej pilarz-drwal

Zapraszamy w maju!

07.05.2014 – Pierwsza pomoc przedlekarska
12.05.2014 – Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego
31.05.2014- Kierowca wózków jezdniowych

Szkolenia w kwietniu!

29.04.2014- BHP przy pracach z azbestem
15.04.2014 -BHP

Zapraszamy na szkolenia w lutym!

08.02.2014-Społeczny Inspektor Pracy

15.02.2014- Kierowca wózków jezdniowych

17.02.2014-Pracownik służby BHP
18.02.2014-Obsługa podestów, żurawi, suwnic

Seminaria w styczniu 2014

17.01.2014 – Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
20.01.2014 – Wpływ kompleksowej termomodernizacji obiektu budowlanego na wartość EP i EK w świadectwie charakterystyki energetycznej
21.01.2014 – Podatek od towarów i usług w 2014r.
24.01.2014 – Weryfikacja kosztorysów budowlanych
28.01.2014 – Zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w świetle zmian ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
28.01.2014 – Nowości i proponowane zmiany w programie PŁATNIK
30.01.2014 – Świadectwo charakterystyki energetycznej w świetle projektu nowelizacji
31.01.2014 – Organizacja pracy kancelaryjnej

Starsze posty «