SZKOLENIA

wpis w: Kursy, Szkolenia | 0

07.02.2020 – Monter instalacji gazowych

10.02.2020 – Odnowienie uprawnień Gr III ( gazowe)

17.02.2020 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

18.02.2020 – BHP

19.02.2020 – Odnowienie uprawnień Gr I (elektroenergetyczne)

19.02.2020 – Pierwsza pomoc przedlekarska

27.02.2020 – Dozór urządzeń elektroenenergetycznych Gr I