SZKOLENIA

wpis w: Kursy, Szkolenia | 0

07.02.2020 – Monter instalacji gazowych
10.02.2020 – Odnowienie uprawnień Gr III ( gazowe)
17.02.2020 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
18.02.2020 – BHP
19.02.2020 – Odnowienie uprawnień Gr I (elektroenergetyczne)
19.02.2020 – Pierwsza pomoc przedlekarska
27.02.2020 – Dozór urządzeń elektroenenergetycznych Gr I

SZKOLENIA

wpis w: Kursy, Szkolenia | 0

18.01.2020 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
23.01.2020 – Palacz kotłów CO
23.01.2020 – Odnowienie uprawnień w Gr. 1 /elektryczne/
24.01.2020 -Odnowienie uprawnień w Gr 2 /cieplne/
28.01.2020 – Szkolenie okresowe BHP
29.01.2020 – Seminarium PODATKI 2020-zmiany w podatku VAT oraz podatku dochodowym PIT i CIT

SZKOLENIA

wpis w: Kursy, Szkolenia | 0

29.11.2019 – Szkolenie okresowe BHP
02.12.2019 – Pomiary elektryczne
04.12.2019 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
04.12.2019 – Gazy medyczne
12.12.2019 – Dozór urządzeń elektroenergetycznych

SZKOLENIA

wpis w: Kursy, Szkolenia | 0

24.10.2019- Agregaty prądotwórcze
24.10.2019 – Autoklawy
26.10.2019 – Odnowienie uprawnień Gr I (elektryczne)

Szkolenia

wpis w: Kursy, Szkolenia | 0

28.08.2019 -Pilarz-drwal 30.08.2019 – Pomiary elektryczne-prace kontrolno-pomiarowe 10.09.2019 – BHP 10.09.2019 -Pracownik służby BHP 17.09.2019 – Pierwsza pomoc przedlekarska 26.09.2019- Podatki 2019 -aktualne interpretacje i orzecznictwo

Szkolenia

wpis w: Bez kategorii | 0

22.07.2019r. – Pierwsza pomoc przedmedyczna 25.07.2019r. – BHP – szkolenie okresowe 13.08.2019r. – Obsługa suwnic, żurawi, podestów 20.08.2019r. – BHP- szkolenie okresowe 28.08.2019r. – Operator pilarki spalinowej pilarz-drwal 10.09.2019r. – Pracownik służby BHP 26.09.2019r. Seminarium – Podatki 2019

Szkolenia

wpis w: Kursy, Szkolenia | 0

26.06.2019 – Szkolenie okresowe BHP 03.07.2019 Seminarium -Podatki 2019- aktualne interpretacje i orzecznictwo

Szkolenia

wpis w: Bez kategorii | 0

21.03.2019 – Pilarz-drwal 26.03.2019 – Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych od 1 stycznia 2019r. 02.04.2019 – Szkolenie okresowe BHP 03.04.2019 – Podatek od towarów i usług – zmiany w 2019roku

BHP

wpis w: Bez kategorii | 0

11.03.2019r.-szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP 12.03.2019r.-szkolenie okresowe dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych i robotników