SZKOLENIA

wpis w: Bez kategorii | 0

18.01.2020 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 23.01.2020 – Palacz kotłów CO 23.01.2020 – Odnowienie uprawnień w Gr. 1 /elektryczne/ 24.01.2020 -Odnowienie uprawnień w Gr 2 /cieplne/ 28.01.2020 – Szkolenie okresowe BHP 29.01.2020 – Seminarium PODATKI 2020-zmiany w podatku … Continued

SZKOLENIA

wpis w: Bez kategorii | 0

29.11.2019 – Szkolenie okresowe BHP 02.12.2019 – Pomiary elektryczne 04.12.2019 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 04.12.2019 – Gazy medyczne 12.12.2019 – Dozór urządzeń elektroenergetycznych

SZKOLENIA

wpis w: Bez kategorii | 0

24.10.2019- Agregaty prądotwórcze 24.10.2019 – Autoklawy 26.10.2019 – Odnowienie uprawnień Gr I (elektryczne)

Szkolenia

wpis w: Bez kategorii | 0

22.07.2019r. – Pierwsza pomoc przedmedyczna 25.07.2019r. – BHP – szkolenie okresowe 13.08.2019r. – Obsługa suwnic, żurawi, podestów 20.08.2019r. – BHP- szkolenie okresowe 28.08.2019r. – Operator pilarki spalinowej pilarz-drwal 10.09.2019r. – Pracownik służby BHP 26.09.2019r. Seminarium – Podatki 2019

Szkolenia

wpis w: Bez kategorii | 0

21.03.2019 – Pilarz-drwal 26.03.2019 – Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych od 1 stycznia 2019r. 02.04.2019 – Szkolenie okresowe BHP 03.04.2019 – Podatek od towarów i usług – zmiany w 2019roku

BHP

wpis w: Bez kategorii | 0

11.03.2019r.-szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP 12.03.2019r.-szkolenie okresowe dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych i robotników

SZKOLENIA GRUDZIEŃ 2018

wpis w: Bez kategorii | 0

08.12.2018 – Operator pilarki spalinowej pilarz-drwal 10.12.2018 – Pracownik służby BHP 12.12.2018 – Obsługa żurawi, podestów, suwnic 13.12.2018 – Palacz kotłów CO 13.12.2018 – Szkolenie okresowe BHP 15.12.2018 – Kierowca wózków jezdniowych 19.12.2018 – Szkolenie elektroenergetyczne w Gr 1

Wrzesień 2018

wpis w: Bez kategorii | 0

03.09.2018 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 04.09.2018 – BHP 06.09.2018 – Pomiary elektryczne 08.09.2018 – Dozór urządzeń elektroenergetycznych 10.09.2018 – Obsługa żurawi, podestów, suwnic 10.09.2018 – Pracownik służby BHP 13.09.2018 – Inspektor ochrony danych osobowych 14.09.2018 – Seminarium : System podzielonej … Continued

SIERPIEŃ 2018

wpis w: Bez kategorii | 0

07.08.2018 – BHP 20.08.2018 – Pomiary elektryczne 20.08.2018 – Ochrona przeciwpożarowa 22.08.2018 – BHP przy pracach z azbestem 24.08.2018 – Palacz kotłów CO 25.08.2018 – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 25.08.2018 – Społeczny Inspektor Pracy 25.08.2018 – Kierowca wózków jezdniowych 27.08.2018 – … Continued