Zespół Usług Technicznych
10-532 Olsztyn
pl.Konsulatu Polskiego 1
tel. (0-89) 523 66 39,

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • audytów technologicznych
 • doradztwa i konsultacji technicznych
 •  nadzorów technicznych i autorskich
 •  prac kontrolno-pomiarowych i regulacji
 •  rozruchów i wdrożeń
 •  projektowania i inwentaryzacji w budownictwie
 •  sprawdzania opracowań, rachunków
 •  opiniowania o stanie technicznym
 •  tłumaczeń ustnych i pisemnych
 •  wycen zakładów, nieruchomości i maszyn
 •  przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych
 •  przeglądów instalacji elektrycznych
 •  przeglądów instalacji gazowych
 •  przeglądów instalacji sanitarnych
 •  usług konsultacyjno-doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacji
 •  prowadzenie spraw bhp w zakładach pracy
 •  kompensacji mocy biernej
 •  opinii o innowacyjności
 •  opinii o nowej technologii
 •  świadectw energetycznych