Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Olsztynie
10-532 Olsztyn
pl.Konsulatu Polskiego 1
tel. (0-89) 523 66 39
not@not.olsztyn.pl
NIP 739-020-72-43

Dnia 18 kwietnia 1950 roku powołano Oddział Wojewódzki Naczelnej Organizacji Technicznej w Olsztynie.
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie i jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych realizuje misję FSNT  NOT tj.
„reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.”

Siedzibą W-M Rady FSNT NOT  jest olsztyński Dom Technika usytuowany na Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie.

Naszym celem jest:

  • reprezentowanie środowiska naukowo-technicznego wobec terenowych organów władzy państwowej, samorządowej oraz organizacji społecznych,
  • oddziaływanie poprzez wspieranie rozwoju edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
  • inicjowanie współpracy i działań między stowarzyszeniami dla realizacji zadań statutowych,
  • działania na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych wśród młodzieży,
  • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
  • budowanie wizerunku wiarygodnego usługodawcy,
  • osiąganie znaczącej i trwałej pozycji na rynku poprzez optymalne zaspokajanie potrzeb klientów.

Organizujemy konkursy, szkolenia, seminaria, świadczymy usługi projektowe, wdrażania nowych technik i technologii innowacyjnych, wykonujemy wyceny, pomiary, tłumaczenia jak również ekspertyzy techniczne.
Współpracujemy ze specjalistami różnych branż i dziedzin naukowo-technicznych.

Zapraszamy do współpracy.