Po obchodach 65 lecia NOT w Olsztynie

wpis w: Bez kategorii | 0

Informacje w mediach o obchodach 65 lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Olsztynie

Opinie TVP Olsztyn 18.09.2015
http://olsztyn.tvp.pl/21684475/18915

Link do informacji o 65-leciu NOT Olsztyn z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6338:65-lecie-naczelnej-organizacji-technicznej-w-olsztynie&catid=193&Itemid=314&lang=pl

Informacje na stronie Radia Olsztyn
http://ro.com.pl/naczelna-organizacja-techniczna-w-olsztynie-obchodzi-65-lecie/01233062

Wzmianka pojawiła się również na stronie Szkoły Podstawowej w Pasymiu
http://www.sppasym.pl/sppasym/rok2015_2016/not.html